Đồ - Bài

Bài Gậy Hắc Tôn I

Bài Gậy Hắc Tôn I
Cấp 4
Bài Gậy Hắc Tôn I
Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh