Đồ - Bài

Bài Gậy Hắc Tôn IV

Bài Gậy Hắc Tôn IV
Cấp 2
Bài Gậy Hắc Tôn IV
Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh